Bizkaia.eus
gizarteko bezterketa aitortzeko prozedura (662)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA - EBALUAZIOA ETA ORIENTAZIO ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa

Dagozkion formularioak inprimatuz eta betez eta aurkezteko prestatutako lekuetan aurkeztuz


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
Eskaera
Izapidetzea

Presentzialki DESKARGATU

Aurkeztu beharreko dokumentazioa
ERREKERIMENDUA
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación
Entzute izapidea
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación
Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Presentzialki
 

Eskatzailea erroldatuta dagoen udalerriko oinarrizko gizarte zerbitzua

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa