Bizkaia.eus
Zergadunek aurkezturiko zerga-ordainketen aurretiazko proposamenak (618)
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - ZERGA DOKTRINAREN ZERBITZUA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri profesionala hodeian
  • Ziurtagiri elektronikoa
Aldez aurretiko baimena eskaerak

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Fiskalitate aldez aurretiko proposamen aurkezpena

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Kualifikatutako fiskalitate aldez aurretiko proposamen aurkezpena

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Egindako eskaeren eta aurkezpenen kontsulta

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa