Bizkaia.eus
Zergadunek aurkezturiko zerga-ordainketen aurretiazko proposamenak (618)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - ZERGA DOKTRINAREN ZERBITZUA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
Aldez aurretiko baimena eskaerak
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación
Fiskalitate aldez aurretiko proposamen aurkezpena
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación
Kualifikatutako fiskalitate aldez aurretiko proposamen aurkezpena
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación
Egindako eskaeren eta aurkezpenen kontsulta
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa