Bizkaia.eus
Fakturazio eta erregistro liburuen arloko baimenak (faktura elektronikoa) (471)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAREN ATALA

Aurkezpen telematikoa, honakoaren bitartez:baimendutako aurkezpen leku elektronikoak


OHARRA ! Izapidetze elektronikoa Zerga Eskaera prozesuaren bidez egin behar da (Lotura informazio orrokorra atalean), eskaera BEZ atalera bideratuz.

Beti irekita dagoen aurkezpena

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa