Bizkaia.eus
Zerga-jakinarazpen elektronikoetarako kortesia-egunak kudeatzeko zerbitzua (2430)
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - ERREGISTROAREN ETA JAKINARAZPENEN ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri profesionala hodeian
  • Ziurtagiri elektronikoa
Kortesia-egutegia zerga-jakinarazpen elektronikoetan: komunikazioa, kontsulta eta egun-aldaketa

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa