Bizkaia.eus
Berraztertze errekurtsoa (zerga-arloko egintzak izan ezik). (1879)

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa
Berraztertze errekurtsoa aurkeztu

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Presentzialki DESKARGATU

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa