Bizkaia.eus
Ondarearen gaineko zergarean aitorpena 2020 urtea eta gerakoak (1823)
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - P.F.E.GAINEKO ZERGAREN ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGAREN ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
Ondarearen aurkezpena

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Zerga-informazioa kontsultatzea/deskargatzea

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa