Bizkaia.eus
Oinordekoen eta legezko ordezkarien zergen arloko erregistroa (1821)
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - ZERGADUNARENTZAKO INFORMAZIO ETA LAGUNTZA ZERBITZUA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa

Aurkezteko prestatutako lekuetara joz


Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri profesionala hodeian
  • Ziurtagiri elektronikoa
Zerga arloko oinordekoen eta legezko ordezkarien erregistroan inskribatzeko eskaera, oinordekoa edo ordezkaria ez den beste pertsona batek egina

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa

Presentzialki
 

Ogasun eta Finantza Saila

Helbidea: Basurtuko Kaputxinoak kalea, 4. zk., 1. solairua, 48013, Bilbo. Ordutegia neguan: 8:30eta

Dirección: calle Capuchinos de Basurto, nº 4, 1º, 48013 Bilbao. Horario invierno: de 8:30 a 14:00 h