Bizkaia.eus
Batuz - TicketBAI betebeharretatik salbuesteko baimena (1787)
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - ARRISKUAK ANALIZATZ.ETA ZER.IRUZURRAREN AURK.BORR.KOORD.ZERB

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri profesionala hodeian
  • Ziurtagiri elektronikoa
Batuz - TicketBAI betebeharretatik salbuesteko eskaera: jarduera uzteateagatik (pertsona fisikoak eta EEAEak) edo azkentzeagatik (pertsona juridikoak)

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Batuz - TicketBAI betebeharretatik salbuesteko eskaera: urtean 2.000 eurotik gorakoak ez diren diru-sarrerengatik

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Batuz - TicketBAI betebeharretatik salbuesteko eskaera: arrazoi teknikoengatik

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Egin ahal diren beste jarduketa batzuk

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa