Bizkaia.eus
Aitorpen informatiboak (1763)
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - AITORPEN INFORMATIBOEN ETA INFORMAZIO TRUKEEN ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez baimendutako aurkezpen leku elektronikoak

Dagozkion formularioak inprimatuz eta betez eta aurkezteko prestatutako lekuetan aurkeztuz


Bila Plataforma

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
159 eredua. Energia elektrikoaren kontsumoari buruzko urteko informazio-aitorpena

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Presentzialki

170 eredua. Kreditu-txartel edo zordunketa-txartelen bidezko kobrantza kudeatzeko sistemari loturiko enpresaburuek edo profesionalek egindako eragiketei buruzko urteko aitorpen informatiboa

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

171 eredua. Edozein dokumenturen ezarpen, funts-xedapen eta kobrantzei buruzko urteko aitorpen informatiboa

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

179 eredua. Erabilera turistikorako etxebizitzen lagapenari buruzko aitorpen informatiboa.

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

181 eredua. Maileguei eta kredituei zein ondasun higiezinekin lotutako finantza-eragiketei buruzko aitorpen informatiboa

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Presentzialki

182 eredua. Emariei, dohaintzei, zerbitzuen doako prestazioei, ekarpenei eta baliatzeei buruzko aitorpen informatiboa

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Presentzialki

189 eredua. Balore, aseguru eta errentei buruzko urteko aitorpen informatiboa

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Presentzialki

192 eredua. Altxorreko Letrez izandako eragiketen Aitorpena

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

198 eredua. Finantza-aktiboekin eta beste balore higigarri batzuekin egindako eragiketen urteko aitorpena

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Presentzialki

199 eredua. kreditu erakundeen eragiketen identifikaziorako urteko aitorpena

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

231 eredua. Informazioa herrialdez herrialde aitortzekoa

Zergen egutegia

Izapidetzea

Presentzialki

234 eredua. Plangintza fiskaleko mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuei buruzko informazio aitorpena

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

235 eredua. Mugaz gaindiko mekanismo komertzializagarri jakin batzuen eguneratzeari buruzko informazio aitorpena

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

236 eredua. Plangintza fiskaleko mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen erabilerari buruzko informazio aitorpena

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

289 eredua. Elkarri eman beharreko laguntzaren esparruan finantza-kontuei buruz urtero egin beharreko aitorpen informatiboa

Zergen egutegia

Izapidetzea

Presentzialki

290 eredua. Pertsona estatubatuar jakin batzuen finantza-kontuei buruzko urteko aitorpen informatiboa

Zergen egutegia

Izapidetzea

Presentzialki

345 eredua. Ondoko hauen urteko aitorpenerako erabili beharrekoa: borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak, pentsio planak, sistema alternatiboak, gizarte aurreikuspeneko mutualitateak, bermatu

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Presentzialki

346 eredua. Nekazaritzako, abeltzaintzako edo basogintzako jardueren ondoriozko diru-laguntza, kalte-ordain edo laguntzei buruzko urteko aitorpen informatiboa.

Zergen egutegia

Izapidetzea

Presentzialki

347 eredua. Hirugarren batzuekin egindako eragiketen urteko aitorpena

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Presentzialki

720 eredua. Atzerrian diren ondasun eta eskubideei buruzko aitorpen informatiboa

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

781 eredua. Etxebizitza-kontuei buruzko aitorpen informatiboa

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

782 eredua. Berrikuntza bultzatzeko Europako funtsak eskuratzeko gordailuei buruzko urteko informazio-aitorpena

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Presentzialki
 

Ogasun eta Finantza Saileko Bulegoa - Bilbao

CL CAPUCHINOS DE BASURTU 4 01

48013BILBAO

BIZKAIA

 
 

Ogasun eta Finantzetako Bulegoa - Balmaseda

CL EL CUBO 5

48800BALMASEDA

BIZKAIA

 
 

Ogasun eta Finantzetako Bulegoa - Barakaldo

PS LOS FUEROS 4

48901BARAKALDO

BIZKAIA

 
 

Ogasun eta Finantzetako Bulegoa - Basauri

CL NAGUSIA 38

48970BASAURI

BIZKAIA

 
 

Ogasun eta Finantzetako Bulegoa - Getxo

CL KONPORTE 0

48992GETXO

BIZKAIA

 
 

Ogasun eta Finantzetako Bulegoa - Mungia

CL HERRI BIDE 5

48100MUNGIA

BIZKAIA

 
 

Ogasun eta Finantzetako Bulegoa - Portugalete

CL GENERAL CASTAÑOS 21

48920PORTUGALETE

BIZKAIA

 
 

BERMEOKO ESKUALDE-BULEGOA

CL DOLARIAGA 19

48370BERMEO

BIZKAIA

 
 

DURANGOKO ESKUALDE BULEGOA

AV ASKATASUN ETORBIDEA 12

48200DURANGO

BIZKAIA

 
 

GERNIKAKO ESKUALDE-BULEGOA

PZ SAN JUAN IBARRA 5

48300GERNIKA-LUMO

BIZKAIA

Elektronikoa
 
 
 

Egoitza Elektronikoa