Bizkaia.eus
Zentsu-aitorpenen aurkezpena (1760)
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - ZERGA ZENTSUEN ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa

Dagozkion formularioak inprimatuz eta betez eta aurkezteko prestatutako lekuetan aurkeztuz


Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri profesionala hodeian
  • Ziurtagiri elektronikoa
036 eredua. Zentsu-aitorpena. Alta, aldaketa eta baxa enpresaburuen, profesionalen eta atxikitzaileen zentsuan

Beti irekita dagoen aurkezpena

          Kasu ezberdin asko daude, beraz, aurkezpen epea kasu bakoitzaren araberakoa da.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

037 eredua. Zentsu-aitorpena. Aldaketarena, enpresariek eta profesionalek aurkeztu behar dutena (Pertsona Fisikoak)

Beti irekita dagoen aurkezpena

          Kasu ezberdin asko daude, beraz, aurkezpen epea kasu bakoitzaren araberakoa da.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

039 eredua. Zentsu-aitorpena. Balio Erantsiaren gaineko Zergako erakunde taldeen aruabide bereziari buruzko datuen jakinarazpena

Beti irekita dagoen aurkezpena

          Kasu ezberdin asko daude, beraz, aurkezpen epea kasu bakoitzaren araberakoa da.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

040 Eredua. Beste Plataforma-eragile Batzuen Erregistroan alta, aldaketa edo baja egiteko zentsu-aitorpena

Data batetik aurrera beti irekita dagoen aurkezpena

2024/03/27 00:01

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Pertsona juridikoei eta errenta-esleipeneko araubidean dauden entitateei IFZa esleitzea

Beti irekita dagoen aurkezpena

          Kasu ezberdin asko daude, beraz, aurkezpen epea kasu bakoitzaren araberakoa da.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Presentzialki

Sozietate-taldeetan alta edo baja emateko edo aldaketa egiteko eskaera

Beti irekita dagoen aurkezpena

          Kasu ezberdin asko daude, beraz, aurkezpen epea kasu bakoitzaren araberakoa da.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Erakundeen indizean birgaitzeko eta IFZa ezeztatzeko eskaera

Beti irekita dagoen aurkezpena

          Kasu ezberdin asko daude, beraz, aurkezpen epea kasu bakoitzaren araberakoa da.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Errentak eratxikitzeko araubidean dagoen erakunde bateko partaideek PFEZaren zuzeneko zenbatespen sinplifikatuari edo araubide berezi sinplifikatuari edo NAAren araubide bereziari uko egitea BEZean.

Beti irekita dagoen aurkezpena

          Kasu ezberdin asko daude, beraz, aurkezpen epea kasu bakoitzaren araberakoa da.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

IFZ egiaztatzeko beste txartel bat eskatzea (sozietatearen izena edo forma juridikoa aldatzea; sozietatearen helbidea eta/edo helbide fiskala aldatzea; galtzea)

Beti irekita dagoen aurkezpena

          Kasu ezberdin asko daude, beraz, aurkezpen epea kasu bakoitzaren araberakoa da.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baja enpresaburuen, profesionalen eta atxikitzaileen erroldan (pertsona juridikoak eta errentak eratxikitzeko araubidean dauden erakundeak): Azkentzea eta desegitea.

Beti irekita dagoen aurkezpena

          Kasu ezberdin asko daude, beraz, aurkezpen epea kasu bakoitzaren araberakoa da.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

035 Eredua. Hasteko, aldatzeko edo uzteko adierazpena. Araubide Bereziak. Subjektu pasiboak ez diren pertsonei zerbitzuak ematen diezkietenei edo ondaren urruneko salmentak egiten dituztenei

Beti irekita dagoen aurkezpena

          Kasu ezberdin asko daude, beraz, aurkezpen epea kasu bakoitzaren araberakoa da.
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Gordailu fiskalen erauzgailuen erregistroa

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Egin ahal diren beste jarduketa batzuk

Presentzialki
 

Ogasun eta Finantza Saileko Bulegoa - Bilbao

CL CAPUCHINOS DE BASURTU 4 01

48013BILBAO

BIZKAIA

 
 

Ogasun eta Finantzetako Bulegoa - Balmaseda

CL EL CUBO 5

48800BALMASEDA

BIZKAIA

 
 

Ogasun eta Finantzetako Bulegoa - Barakaldo

PS LOS FUEROS 4

48901BARAKALDO

BIZKAIA

 
 

Ogasun eta Finantzetako Bulegoa - Basauri

CL NAGUSIA 38

48970BASAURI

BIZKAIA

 
 

Ogasun eta Finantzetako Bulegoa - Getxo

CL KONPORTE 0

48992GETXO

BIZKAIA

 
 

Ogasun eta Finantzetako Bulegoa - Mungia

CL HERRI BIDE 5

48100MUNGIA

BIZKAIA

 
 

Ogasun eta Finantzetako Bulegoa - Portugalete

CL GENERAL CASTAÑOS 41

48920PORTUGALETE

BIZKAIA

 
 

BERMEOKO ESKUALDE-BULEGOA

CL DOLARIAGA 19

48370BERMEO

BIZKAIA

 
 

DURANGOKO ESKUALDE BULEGOA

AV ASKATASUN ETORBIDEA 12

48200DURANGO

BIZKAIA

 
 

GERNIKAKO ESKUALDE-BULEGOA

PZ SAN JUAN IBARRA 5

48300GERNIKA-LUMO

BIZKAIA

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa