Bizkaia.eus
Aseguru-Primen gaineko Zergari buruzko aitorpenak aurkeztea. (1724)
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - Z.GARRAIOB.G.ZERG.BER.,ASEG.PRIM.G.ZERG.ETA JOK.G.ZERG.T.AT.

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
430 eredua. Aseguru primen gaineko zerga. Aitorpen-likidazioa

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

480 eredua. Aseguru primen gaineko zerga. Urteko aitorpena.

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa