Bizkaia.eus
Errentamenduen etekinen atxikipenen eta konturako sarreren aitorpena aurkeztea. (1717)
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - SOZIETATEEN GAI.ZERG.,EG.EZ DIR.ERREN.GAI.ZERG.ETA K.O.ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


BILA Plataforma

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri profesionala hodeian
  • Ziurtagiri elektronikoa
115 eredua. Hiri-higiezinak errentamendutik datozen etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Eredua 180: Urteko laburpena. Hiri-higiezinen errentamendutik edo azpierrentamendutik datozen etekinak

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Egin ahal diren beste jarduketa batzuk

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa