Bizkaia.eus
Finantza-aktiboen etekinen atxikipenen eta konturako sarreren aitorpena aurkeztea. (1716)
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - SOZIETATEEN GAI.ZERG.,EG.EZ DIR.ERREN.GAI.ZERG.ETA K.O.ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez baimendutako aurkezpen leku elektronikoak


BILA Plataforma

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
117 eredua. Errenten edo ondare irabazien gaineko atxikipenak edo konturako sarrerak(Inbertsioko erakundeen kapitalaren edo ondarearen ordezkari diren akzioak eta partaidetzak eskualdatuz edo itzuliz)

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Eredua 187: Talde inbertsioko erakundeen kapital edo ondarearen ordezkari diren akzioei eta partaidetzei buruzko informazio-aitorpena.

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

123 eredua. Higikorren kapitalaren zenbait etekin eta errentaren gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Aitorpen-likídazioa.

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Eredua 193: Urteko laburpena. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren zenbait etekin eta errentaren gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak.

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Eredua 124: Aitorpen-likidazioa. Higikorren kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak, eta besteren kapitalaren erakarketaren eta erabileraren ordezkari diren aktiboak esk

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Eredua 194: Urteko laburpena. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren etekinen eta besteren kapitalaren erakarketaren eta erabileraren ordezkari diren aktiboak eskualdatuz, i

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Eredua 126: Aitorpen-likidazioa. Nolanahiko finantza erakundeetako kontuetatik, finantza aktiboen gaineko eragiketetan oinarritzen direnetatik barne, eratorritako kontraprestazioagatik lortutako higik

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Eredua 196: Urteko laburpena. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren etekinak eta mota guztietako finantza-erakundeetako kontuen ondoriozko kontraprestazioaz lortzen diren e

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Eredua 128: Aitorpen-likidazioa. Kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguru-kontratuetatik eratorritako higikorren kapitalaren errentak edo etekinak.

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Eredua 188: Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren errentak eco etekinak, kapitalizazio-eragiketen eta bizitza eta elbarritasun kontratuen bidez lortzen direnak. Urteko labu

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Elektronikoa
 
 
 

Egoitza Elektronikoa