Bizkaia.eus
Balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpenaren aurkezpena (Banakako BEZaren aitorpena) (1681)
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAREN ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


BILA Plataforma

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri profesionala hodeian
  • Ziurtagiri elektronikoa
303 eredua. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren autolikidazioa

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

310 eredua. Balio Erantsiaren gaineko Zerga. Araubide erraztua. Hiruhileroko aitorpen-likidazioa.

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

390 eredua. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren urteko laburpena

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

391 eredua. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren urteko laburpena. Araubide erraztua.

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

341 eredua. Balio Erantsiaren gaineko Zerga. Konpentsazioa nekazaritza, abeltzantza eta arrantzu erregimen berezian. Hiruhilabeteroko Aitorpen-Likidazioa.

Zergen egutegia

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Egin ahal diren beste jarduketa batzuk

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa