Bizkaia.eus
Eskabide orokorra (1664)
  • HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA - ERREGISTROA ETA HERRITARRENGANAKO LAGUNTZA BIDERATZEKO ATAL.

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


OHARRA ! Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 66. artikuluaren 6. paragrafoaren arabera, Administrazioak, prozedura jakin batean, eskabideak aurkezteko eredu espezifikoak berariaz ezartzen dituenean, eredu horiek nahitaez erabili beharko dituzte interesdunek.

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri profesionala hodeian
  • Ziurtagiri elektronikoa
Eskabide orokorra

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa