Bizkaia.eus
TicketBAI software bermatzailearen erregistroko alta-deklarazioa (1660)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • OGASUN ETA FINANTZA SAILA - ZERGA ZENTSUEN ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
TicketBAI software bermatzailearen erregistroko alta-deklarazioa
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación
Nahitaez aurkeztu dokumentazioa
Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa