Bizkaia.eus
Gizarte zerbitzuen Erregistroan izen-ematea eta ezeztapena (165)
  • Aurkezpen epea zabalik Aurkezpen epea zabalik
  • GIZARTE EKINTZA SAILA - KONTROL ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa


Beti irekita dagoen aurkezpena

Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri elektronikoa
Eskaera elektronikoa: Entitatearen izen-ematea Erregistroan
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma
Nahitaez aurkeztu dokumentazioa
Eskaera elektronikoa: Zentroaen edo zerbitzuen izen-ematea Erregistroan
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma
Nahitaez aurkeztu dokumentazioa
Eskaera elektronikoa: Izen-ematearen ezeztapenaren komunikazioa
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma
Nahitaez aurkeztu dokumentazioa
Zentroko oinarrizko datuak eguneratzea
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma
Entitatearen oinarrizko datuak eguneratzea
Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma
Egin ahal diren beste jarduketa batzuk
IZAPIDETU

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa