Bizkaia.eus
Datuetan sartu, datuak zuzendu, ezabatu, aurkaratu eta haien erabilera mugatzeko eskubideak, bai eta tratamendu automatizatuan soilik oinarrituriko erabakirik ez jasatekoa ere. (1401)
  • HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA - INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA ETA DATU BABESA BIDERATZEKO ATALA

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa

Dagozkion formularioak inprimatuz eta betez eta aurkezteko prestatutako lekuetan aurkeztuz


Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri profesionala hodeian
  • Ziurtagiri elektronikoa
Datu pertsonalak babesteko eskubideak egikaritzeko eskabidea

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Presentzialki DESKARGATU

Egin ahal diren beste jarduketa batzuk

Presentzialki
 

Erregistro-gaietan laguntzeko bul.nagusia- Laguntza (Kristalezko eraik.)Ahal dela Aurretiko hitzordu

CL DIPUTACION 7

48009BILBAO

BIZKAIA

 
 

Edota 2015ko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako tokietan.

.

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa