Bizkaia.eus
Salaketa Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordeari Publikotasun aktiboaren betebeharrak ez betetzeagatik, 1/2016 FAren II Tituluaren arabera (1173)
  • HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA - GOBERNAM. ONAREN ETA HERRIT.LAGUNTZ. ETA ZERB.DIG.ZUZ.NAG.

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa

Dagozkion formularioak inprimatuz eta betez eta aurkezteko prestatutako lekuetan aurkeztuz


Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri profesionala hodeian
  • Ziurtagiri elektronikoa
Salaketa

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Presentzialki DESKARGATU

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa

Presentzialki
 

Erregistro-gaietan laguntzeko bul.nagusia- Laguntza (Kristalezko eraik.)Ahal dela Aurretiko hitzordu

CL DIPUTACION 7

48009BILBAO

BIZKAIA

 
 

Edota 2015ko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako tokietan.

.