Bizkaia.eus
Erreklamazioa Gardentasunaren inguruko erreklamazioen batzordeari informazio publikoa eskuratzeko eskaera bat ukatua edo ez onartua izan denean (1932)

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa
Gardentasunaren inguruko erreklamazioa aurkeztu

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Baimen sistema
  • Identificación y Firma

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa