Bizkaia.eus
Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea (877)

Aurkezpen telematikoa, honen bidez BFAren egoitza elektronikoa

Dagozkion formularioak inprimatuz eta betez eta aurkezteko prestatutako lekuetan aurkeztuz


Identifikazio mailak

Identifikaziorako eta sinadurarako autentifikatze motak
  • Izenperen Bak
  • Izenperen BakQ
  • Ziurtagiri profesionala hodeian
  • Ziurtagiri elektronikoa
Informazioa eskuratzeko eskubidea

Beti irekita dagoen aurkezpena

Izapidetzea

Elektronikoa IZAPIDETU

Presentzialki DESKARGATU

Egin ahal diren beste jarduketa batzuk

Elektronikoa
 

Egoitza Elektronikoa

Presentzialki
 

Erregistro-gaietan laguntzeko bul.nagusia- Laguntza (Kristalezko eraik.)Ahal dela Aurretiko hitzordu

CL DIPUTACION 7

48009BILBAO

BIZKAIA

 
 

Edota 2015ko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako tokietan.

.

 
 

Posta ziurtatuaz LAGUNTZA bulegora

CL DIPUTACION 7

48009BILBAO

BIZKAIA